expandtabs() method   |   expandtabs() method   |   expandtabs() method

 

ในปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตพาเลทให้เกือบทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมคลังจัดเก็บสินค้า และอื่นๆ ทั้งนี้งานที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นงาน Made to order มากกว่า 90% ไม่ว่าลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายและพิเศษเพียงไร ทางบริษัทฯ ก็สามารถที่จะผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี

ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของอาเซี่ยนนั้น กำลังเป็นที่จับตามองในด้านการเจริญเติบโตของแหล่งกำลังการผลิตและการขนส่ง ซึ่งบริษัทของทางเรามีจุดเด่นในด้านการจัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์ สำหรับการขนส่งอย่าง Steel case, Steel rack, Steel pallet ได้แบบ One-stop service โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Steel case, Steel rack, Steel pallet นั้น ทางเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบงานเฉพาะทางที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง และสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจนถึงการผลิต sample ให้ท่านได้ด้วย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานั้นผลิตโดยอยู่ภายใต้การควบคุมมาตราฐานคุณภาพสินค้าตลอดเวลา และมีรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของท่านส่งถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัย

 

Steel Pallet เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัสดุและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดย Steel เป็นผลิตภัณฑ์กำลังหลักของทางบริษัทเรา ที่มีจุดเด่นในด้านการผลิต Steel Pallet ทรงกล่องที่ทำขึ้นมาจากการเชื่อมเหล็กแล้วประกอบเข้าด้วยกัน

ที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดหา Steel Pallet สำหรับเพื่อการขนส่ง ส่งให้กับผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์แต่ละรายเป็นจำนวนมาก โดยให้บริการรวมถึงการจัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแบบ One-stop service อีกด้วย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของทางเราจะมีชื่อเรียกเป็น “Pallet” หรือ “Module” ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่งระหว่างโรงงานหรือส่งไปต่างประเทศ ที่มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง เรียกว่า “One-way” ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีการนำมาใช้ซ้ำเรียกว่า “Returnable”

นอกเหนือจากการผลิต Pallet สำหรับขนส่งสินค้าที่หนักและอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์แล้ว ทางเราสามารถผลิตรถเข็นและภาชนะเก็บของที่ใช้ภายในโรงงานได้ด้วย ซึ่งบริษัทเราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับตามความต้องการใช้งาน และเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้

OUR FACTORY

 

MACHINERY & EQUIPMENT

Bending Machines
Shearing Machines
Robot Welding
Welding Machine Co2
Spot Welding Machine
Punching Machines
Plasma CNC Machines
Circular Saw Machines
Horizontal Band Saw Machines
Corner Shearing Machines
Stamping Machines
PU Sandwish Panel
Laser Cut Machine
Powder Coating Machine
Square Pipe Machine

 

 

:   10  unit
:   4    unit
:   7    unit
:   60  unit
:   1    unit
:  4    unit
:   1    unit
:   9    unit
:   2    unit
:   1    unit
:   5    unit
:   2    unit
:   1    unit
:   1    unit
:   1    unit